CÔNG VIỆC CỦA CHÁU NHIỀU LÚC CẦN MẶC VÁY. VẬY CÓ LOẠI VỚ CCL2 NÀO CÓ TÁC DỤNG ĐIỀU TRỊ VÀ THẨM MĨ CAO KHÔNG Ạ?

2.19Kviews
BÁC SĨ TƯ VẤNDanh mục đơn: CTCH-VÙNG TAYCÔNG VIỆC CỦA CHÁU NHIỀU LÚC CẦN MẶC VÁY. VẬY CÓ LOẠI VỚ CCL2 NÀO CÓ TÁC DỤNG ĐIỀU TRỊ VÀ THẨM MĨ CAO KHÔNG Ạ?
Bùi Văn Nam đã hỏi 3 năm trước

CÔNG VIỆC CỦA CHÁU NHIỀU LÚC CẦN MẶC VÁY. VẬY CÓ LOẠI VỚ CCL2 NÀO CÓ TÁC DỤNG ĐIỀU TRỊ VÀ THẨM MĨ CAO KHÔNG Ạ?

1 Câu trả lời
andy Nhân viên trả lời 3 năm trước

tets câu trà lời cho câu hỏi CẦN MẶC VÁY